Social Factory – 10th Shanghai Biennale

 
Power Station of Art

Nov 23, 2014 – Mar 31, 2015

Chief curator: Anselm Franke

Co-curators: Freya Chou, Cosmin Costinas, Liu Xiao

Curator for the Film program: Hila Peleg

Curator for the Music Program: Nicholas Bussmann

Artists: Peter Ablinger, Lawrence Abu Hamdan, Carlos Amorales, Edgar Arceneaux, Art & Language, Adam Avikainen, Ashish Avikunthak, Martin Beck, Neil Beloufa, Kp Brehmer, Nicholas Bussmann, CAMP, Chen Chieh-Jen, Chen Yingru, Musquiqui Chihying, Gendun Chopel, Tyler Coburn, Joseph Cornell, Peter Dobai, Domanović Aleksandra, Harun Farocki, Peter Friedl, Gao Shiqiang, Tibor Hajas, He Xiangyu, Ho Tzu Nyen, Hou Chun-Ming, Hu Liu, Huang Ran, Huang Wenhai, Mingchuan Huang, Ken Jacobs, Ji Yunfei, Shambhavi Kaul, Jutta Koether, Lai Firenze, Louise Lawler, Li Xiuqin, Li Xiaofei, Armin Linke, Liu Ding, Liu Chuang, Liu Aizhen, Sharon Lockhart, Lucien Castaing-Taylor and Verena Paravel, Oliver Chanarin & Adam Broomberg, Pak Sheung Chuen, Chang Saetang, Sakai Ko and Hamaguichi Ryusuke, Song Ta, Wang Ziyue, Wong Ming, Xu Tan, Yan Jun, Yeung Trevor, Yu Cheng-Ta, Zhao Liang, Zhao Yannian, Zhi Ying, Zhou Tao

Tickets: 20 RMB

“Social Factory” asks what characterizes the production of the social, and how “social facts” are constituted. The exhibition references the events of 1978, a turning point in the recent history of modern China in which Deng Xiaoping initiated his landmark socio-economic Reform and Opening and re-invoked Mao Zedong’s 1938 exhortation to “seek truth from facts”–a practice that sought to separate accounts of objective reality from subjective imagination.

Comments are closed.